top of page
sagiv3.jpg

חדלות פירעון של חברות

במשרדנו מחלקה העוסקת במצבי משבר בחייה של חברה, חדלות פירעון וכן שיקום והבראה של חברות. עורכי הדין במחלקה "למודי קרבות" רבים בתחום חדלות הפירעון ובעלי מיומנויות ייחודיות, אשר הובילו לחידושים ופיתוחים בתחום זה. בשנים האחרונות מעורבת מחלקת חדלות הפירעון בחלק נכבד מהתיקים המרכזיים בתחום זה במשק הישראלי

בנוסף משרדנו מתמחה בייצוג של עובדים שהועסקו בחברות שהגיעו לפירוק ונותרו חבות לעובדיהם כספים בגין זכויותיהם השונות - כאשר כל עובד שמיוצג על ידי משרדנו יקבל כספים מהחברה, על אף שהגיעה לפירוק וזאת באמצעות כלים ומיומנויות שמשרדנו התמקצע בהם לאורך השנים

ליטיגציה

עורכי הדין במחלקת הליטיגציה מתמחים בניהול תיקים בפני בתי המשפט וצברו לזכותם ניסיון עשיר בהופעות בפני הערכאות השונות, לרבות כב' בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והשלום, בית משפט לענייני משפחה ובתי הדין לענייני עבודה. קודם להופעה בבית המשפט קודמת הכנה מעמיקה ולמידה קפדנית של כל העובדות בו, תוך שימת דגש על צרכיו הייחודיים של הלקוח והאינטרסים הספציפיים המיוחדים לו.

דיני עבודה

למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני העבודה, עוד מימי הקמת המשרד. משרדנו, החל את דרכו כמשרד המתמחה בדיני עבודה ומיני אז מוקדשת עיקר פעילותו בייצוג עובדים ומעבידים כאחד - מאפיין המעניק למשרדנו יתרון בולט על פני משרדים אחרים, הנובע מההכרות עם שני צדי המתרס, בתחום יחסי העבודה. משרדנו מתמחה בכל היבטי משפט העבודה הקיבוצי והאישי, לרבות עריכת הסכמי העסקה, הסכמי אופציות והסכמי פרישה, הסכמים קיבוציים.

נזקי גוף

משרדנו מייצג לקוחות רבים אשר באופן מצער נגרם להם נזק לגוף במסגרות שונות ומגוונות, בבתי המשפט, מול המוסד לביטוח לאומי וגופים אחרים רלוונטיים, כאשר חלק ניכר מהתביעות המגיעות למשרדנו הינן בתחומים שלהלן: תאונות דרכים, פעולות איבה, תאונות עבודה, נכות כללית, רשלנות רפואית וכיוצ"ב. במשרדנו עורכי דין המתמחים אך ורק בתחום זה, באופן מקיף וממצה.

מחלקה מסחרית-עסקית

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לחברות, יוזמות עסקיות, שותפויות ותאגידים שונים, תוך התמחות בדינים השונים המרכיבים את המשפט האזרחי-מסחרי כגון: דיני חברות, חוזים, ערבויות, שטרות, הלוואות, קניין, מקרקעין ועוד. המשרד מלווה חברות ועסקים במהלך עסקיהם הרגיל ובמסגרת עיצוב ובניית עסקאות מורכבות ובהיקפים משמעותיים.

פרו-בונו

חלק מרכזי מה-"אני מאמין" של המשרד הוא מתן עזרה לקהילה בה אנחנו פועלים. תרבות העבודה במשרד היא שעורכי הדין במשרד בוחרים תיקים בהם יטפל המשרד פרו-בונו ופועלים בהם באותה המסירות כמו בתיקים בסדרי גודל של מיליוני ש"ח. עזרה לחלשים בחברה היא חלק מתרבות העבודה של המשרד.מדי שנה, נבחרים מספר תיקים בהם יטפל המשרד במסגרת פרו-בונו.

yifat3.jpg
bottom of page